سرویس و نگهداری و پشتیبانی شبکه مشتریان به صورت های زیر می باشد :

  •       بازدید بصورت دوره ای و ماهیانه از کلیه تجهیزات نصب شده رفع نواقص و ایراد های احتمالی در سیستمهای سخت افزاری نصب شده, ایجاد تغییرات و اصلاحات متناسب با نیاز کارفرما
  •       پشتیبانی تلفنی (On Call Support) :  راهنمایی و رفع عیوب به صورت تلفنی .
  •       پشتیبانی از طریق سیستم های کنترل از راه دور ( Remote Control Support ) : راهنمایی و رفع عیوب به صورت کنترل از راه دور
  •        پشتیبانی از طریق اعزام کارشناس در محل (Presence Support) : اعزام کارشناسان با تجربه در محل جهت رفع عیوب و چک کردن کامل سیستم ها .

برخی از امور محوله پروژه های پشتیبانی گروه فوژان رایانه:

*        نگهداری و پشتیبانی تجهیزات Active شبکه مانند Switch & Router و …

*         نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات اتاق Server شامل انواع Rack , Servers و …

*         نگهداری و پشتیبانی از ارتباطات Wireless

*         نگهداری و پشتیبانی از ارتباطات اینترانت، اینترنت و کلیه بسترهای ارتباطی بین مراکز

*         نگهداری و پشتیبانی سیستمهای صوتی و تصویری تحت شبکه

*         نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری سیستم های کاربران

*         عیب یابی و رفع ایرادات احتمالی شبکه

*         نگهداری و پشتیبانی تجهیزات Passive شبکه

*         بازدید و سرویس های ادواری  ماهانه و در صورت نیاز با فواصل زمانی مورد نیاز شما

*         ارایه گزارشات دوره ای از عملکرد و وضعیت پروژه در صورت نیاز

*         قرار دادن نیروی مقیم و دائمی در صورت نیاز